کنترل وزن در ایام نوروز

توصیه های خانم نرگس جوزدانی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی؛ در مورد کنترل وزن در ایام عید نوروز را در این کلیپ ببینید.

خانم نرگس جوزدانی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نرگس جوزدانی  تغذیه و رژیم درمانی