بچه ها تو هر سنی چقدر باید غذا بخورند؟

شاید احساس کنید که کودکتان خیلی کم یا خیلی زیاد غذا میخوره و شما از این بایت نگران هستید. این کلیپ رو ببینید