زایمان بدون درد به روش اپیدورال

صحبت های جناب آقای دکتر نوید ابوالاحرار در مورد زایمان بی درد به روش اپیدورال

دکتر نوید ابوالاحرار، متخصص بیهوشی و دارای مدرک فلوشیپ فوق تخصصی درد
نوید ابوالاحرار  فلوشیپ فوق تخصصی درد