آیا لیفت پوست با نخ عوارض دارد؟

لیفتیگ پوست با نخ که برای جوانسازی پوست انجام می شود چه مضراتی دارد؟ دکتر امید رحمانی پاسخ می دهند

  
پوست، جوانسازی پوست، لیفتیگ صورت
امید رحمانی  دکترای پزشکی