چرا باید دندان عقل را کشید؟!

آیا باید دندان عقل را کشید؟ خانم دکتر رها رادفر در این مورد توضیح می دهند

خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی در تهران هستند. ایشان به مدت 18 سال در این رشته فعالیت می کنند.
رها رادفر - دندانپزشک  دندانپزشکی