نکات بسیار مهم بعد از اعمال زیبایی دندانپزشکی

بعد از اصلاح طرح لبخند و یا هرگونه عمل زیبایی دندان چه نکاتی را می بایست رعایت کرد؟

  
خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی در تهران هستند. ایشان به مدت 18 سال در این رشته فعالیت می کنند.
رها رادفر - دندانپزشک  دندانپزشکی