عفونت در بیماران دیابتی

صحبت های خانم دکتر گلاویژ اعتمادی، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری، در خصوص عفونت در بیماران دیابتی را ببینید

گلاویژ اعتمادی  بیماریهای عفونی و گرمسیری