عوارض بسیار خطرناک تخمدان پلی کیستیک

صحبت های خانم دکتر نرگس عقبایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی در مورد عوارض تخمدان پلی کیستیک که دلیل اصلی ناباروری در بسیاری از بانوان است

دکتر نرگس عقبایی، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی در تهران هستند
نرگس عقبایی - متخصص زنان  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی