با این روش باد شکم نوزاد را دفع کنید!

دل درد های نوزادان معمولا از اوایل تولد شروع می شود. می توان با یکسری حرکت ها نوزاد را آرام کردو ...