خشکی چشم و چگونگی درمان آن

دکتر شاهرخ میلان، جراح و متخصص بیماریهای چشم؛ در خصوص خشکی چشم و عوارض آن و نیز درمان های نوین خشکی چشم توضیح می دهند

دکتر شاهرخ میلان متخصص چشم پزشکی درتهران هستند.
شاهرخ میلان  چشم پزشکی