عوارض مصرف خودسرانه دارو در دندانپزشکی

زمانی که دندان درد دارید حتما به سراغ مسکن ها می روید تا هر طور شده، درد را کم کنید! غافل از اتفاقات بعدی که ممکن است رخ دهد

خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی در تهران هستند. ایشان به مدت 18 سال در این رشته فعالیت می کنند.
رها رادفر - دندانپزشک  دندانپزشکی