تشخیص کبد چرب و روشهای درمان آن

روشهای تشخیص کبد چرب چیست؟ آیا می توان با رژیم غذایی کبد چرب را درمان کرد؟ عدم درمان و کنترل کبد چرب چه مشکلاتی را می تواند ایجاد کند