آب مروارید چیست؟ روشهای نوین درمان آن کدامند؟

دکتر شاهرخ میلان در خصوص آب مروارید، یکی از بیماریهای شایع چشمی و روشهای نوین درمان آن توضیح می دهند

  
دکتر شاهرخ میلان متخصص چشم پزشکی درتهران هستند.
شاهرخ میلان  چشم پزشکی