پیشگیری از زخم های دیابت

دکتر گلاویژ اعتمادی، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در مورد چگونگی پیشگیری از زخم های دیابت توضیح می دهند

  
گلاویژ اعتمادی  بیماریهای عفونی و گرمسیری