10 نشانه اولیه اوتیسم در کودکان - بخش دوم

اگر در کودکتان چنین نشانه هایی را دیدید حتما برای درمان سریع و کنترل بیماری به متخصص مغزو اعصاب یا روانشناس یاروانپزشک مراجعه کنید. این نشانه ها لزوما به معنای ابتلا به اوتیسم نیست و تشخیص قطعی می بایست توسط متخصص مربوطه صورت گیرد.