چگونه کمتر غذا بخوریم

در این کلیپ نکاتی گفته شده که از طریق آنها می توان از زیاد خوردن جلوگیری کرد. تهیه شده در وبسایت اینفوسلامت