زایمان بدون درد اپیدورال چگونه انجام می شود؟

زایمان بدون درد به روش اپیدورال چگونه انجام می شود؟ صحبت های جناب آقای دکتر نوید ابوالاحرار را از دست ندهید.

دکتر نوید ابوالاحرار، متخصص بیهوشی و دارای مدرک فلوشیپ فوق تخصصی درد
نوید ابوالاحرار  فلوشیپ فوق تخصصی درد