علل بوی بد دهان و روشهای جلوگیری از آن

آیا می دانید علل بوی بد دهان چیست؟ چگونه می توان از بوی بد دهان جلوگیری کرد؟ دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی پاسخ می دهند

خانم دکتر رها رادفر، دندانپزشک زیبایی و ترمیمی در تهران هستند. ایشان به مدت 18 سال در این رشته فعالیت می کنند.
رها رادفر - دندانپزشک  دندانپزشکی