مراکز درمانی

بيمارستان امام حسین (ع)

آذربایجان شرقی - هشترود خیابان شهید بهشتی جنوبی- جنب فرمانداری- انتهای خیابان پرستار
اطلاعات تماس

بيمارستان آذربایجان

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان شهید بشتی - بالاتر از دانشگاه - ۰۴۴-۳۳۴۴۴۳۴۴
اطلاعات تماس

بيمارستان امام خمینی (ره)

آذربایجان غربی - ارومیه بلوار آیت اله مدرس - خیابان ارشاد - سایر تلفن ها ۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۴ -۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۵- ۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۸ - ۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۹
اطلاعات تماس

بيمارستان امام رضا (ع)

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان مولوی
اطلاعات تماس

بيمارستان شفا

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان امام - جنب مخابرات - بیمارستان خصوصی شفا
اطلاعات تماس

بيمارستان صولتی

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان امام - کد پستی: ۱۸۵۶۹-۵۷۱۳۶
اطلاعات تماس

بيمارستان آیت الله طالقانی

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان کاشانی- روبه روی مجموع ورزشی تختی- بیمارستان آیت ا... طالقانی ارومیه - سایر تلفن ها ۳۴۴۴۵۹۳-۳۴۴۴۵۹۲
اطلاعات تماس

بيمارستان رازی

آذربایجان غربی - ارومیه جاده سلماس - جنب اداره تحقیقات کشاورزی - مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه - سایر تلفن ها - ۳۲۷۲۲۹۳۳
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید مطهری

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان آیت الله کاشانی- مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
اطلاعات تماس

بيمارستان نبی اکرم (ص)

آذربایجان غربی - اشنویه میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید قلیپور

آذربایجان غربی - بوکان بلوار شهدا- بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان- سایر تلفن ها ۴۶۲۳۰۷۲-۴۶۲۳۰۷۰۳ -۴۶۲۳۰۷۰۴-۴۶۲۳۰۷۰۵
اطلاعات تماس

بيمارستان امام خمینی (ره)

آذربایجان غربی - پیرانشهر خیابان پزشک - بیمارستان امام خمینی(ره)- سایر تلفن ها ۴۴۲۲۹۷۲۳ - ۴۴۲۲۹۷۲۴
اطلاعات تماس

بيمارستان شهداء

آذربایجان غربی - تکاب خیابان انقلاب - بیمارستان شهدا تکاب- سایر تلفن ها ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۲ -۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۳- ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۴
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید بهشتی

آذربایجان غربی - چالدران بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع)- بیمارستان شهید بهشتی
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید مدنی

آذربایجان غربی - خوی میدان ولیعصر - بیمارستان شهید مدنی
اطلاعات تماس

بيمارستان قمربنی هاشم

آذربایجان غربی - خوی میدان بسیج - خیابان شهید منتظری - بیمارستان قمربنی هاشم
اطلاعات تماس

بيمارستان امام خمینی(ره)

آذربایجان غربی - سردشت ۵کیلومتری شهر - انتهای خیابان امام - جنب پلیس راه - بیمارستان امام خمینی
اطلاعات تماس

بيمارستان خاتم الانبیاء(ص)

آذربایجان غربی - سلماس بلوار جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید راثی

آذربایجان غربی - شاهین‌ دژ خیابان دستغیب - شبکه بهداشت و درمان- سایر تلفن ها ۴۲۲۴۰۷۲ - ۴۲۲۳۱۹۰ - ۴۲۲۳۱۷۰ - ۴۲۲۳۱۱۰ - ۴۲۲۲۱۳۵
اطلاعات تماس

بيمارستان شهدا شوط

آذربایجان غربی - ماکو جاده چالدران - بیمارستان شهداء شوط
اطلاعات تماس