مراکز درمانی

بيمارستان دکتر غرضی

همدان - ملاير بلوار نبوت
اطلاعات تماس

بيمارستان مهر

همدان - ملاير بلوارنبوت - بیمارستان مهر ملایر
اطلاعات تماس

بيمارستان آیت الله علیمرادیان

همدان - نهاوند بلوار پرستار- میدان جانباز
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید حیدری

همدان - نهاوند بلوار شهید حیدری- بیمارستان شهید حیدری
اطلاعات تماس

بيمارستان افشار

یزد - یزد بلوار جمهوری اسلامی- بیمارستان بیمارستان افشار یزد
اطلاعات تماس

کلینیک بهمن

یزد - یزد خیابان کاشانی- بیمارستان بهمن- درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید دکتر محمدعلی رهنمون

یزد - یزد خیابان فرخی- بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
اطلاعات تماس

بيمارستان دکتر مجیبیان

یزد - یزد خیابان آیت الله کاشانی
اطلاعات تماس

بيمارستان راه آهن

یزد - یزد میدان راه آهن- روبروی دبیرستان قائم
اطلاعات تماس

بيمارستان سوانح سوختگی یزد

یزد - یزد چهارراه معلم - روبروی هتل بهاره
اطلاعات تماس

بيمارستان سیدالشهداء (ع)

یزد - یزد خیابان امام خمینی رحمه الله علیه
اطلاعات تماس

بيمارستان شهدای محراب (سوانح سوختگی)

یزد - یزد خیابان شهید پاکنژاد- بیمارستان سوانح و سوختگی
اطلاعات تماس

بيمارستان شهدای کارگر

یزد - یزد بلوار آیت الله مدرس
اطلاعات تماس

بيمارستان مادر

یزد - یزد میدان مهدیه- ابتدای بلوار امام جعفر صادق
اطلاعات تماس

بيمارستان موقوفه گودرز

یزد - یزد خیابان سلمان فارسی- کوچه بیمارستان گودرز- بیمارستان موقوفه خیریه گودرز
اطلاعات تماس

بيمارستان خاتم الانبیاء (ص)

یزد - ابرکوه بلوار امام علی- بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه
اطلاعات تماس

بيمارستان ضیائی

یزد - اردکان بلوار معلم- نبش میدان آزادی- بیمارستان ضیایی اردکان
اطلاعات تماس

بيمارستان ولیعصر (عج)

یزد - بافق میدان ولیعصر - بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
اطلاعات تماس

بيمارستان جامع روانپزشکی

یزد - تفت ابتدای بلوارشهیدبهشتی
اطلاعات تماس

بيمارستان شهید بهشتی

یزد - تفت بیمارستان شهید بهشتی تفت
اطلاعات تماس