دکتر غرضی

همدان - ملاير بلوار نبوت
بيمارستان ۰۸۱ - ۳۳۳۴۰۰۴۲-۶

مهر

همدان - ملاير بلوارنبوت - بیمارستان مهر ملایر
بيمارستان ۰۸۱ - ۳۳۳۵۱۰۴۵

آیت الله علیمرادیان

همدان - نهاوند بلوار پرستار- میدان جانباز
بيمارستان ۰۸۱ - ۳۳۲۱۷۰۷۱-۸

شهید حیدری

همدان - نهاوند بلوار شهید حیدری- بیمارستان شهید حیدری
بيمارستان ۰۸۱ - ۳۳۲۳ ۷۱۸۱

افشار

یزد - یزد بلوار جمهوری اسلامی- بیمارستان بیمارستان افشار یزد
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۵۲۵۵۰۱۱-۷

بهمن

یزد - یزد خیابان کاشانی- بیمارستان بهمن- درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن
کلینیک ۰۳۵ - ۳۶۲۸ ۱۰۰۲

شهید دکتر محمدعلی رهنمون

یزد - یزد خیابان فرخی- بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۶۲۶۰۰۰۱

دکتر مجیبیان

یزد - یزد خیابان آیت الله کاشانی
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۶۲۴ ۰۰۶۱-۴

راه آهن

یزد - یزد میدان راه آهن- روبروی دبیرستان قائم
بيمارستان ۰۳۵ - - ۰۳۵ - -

سوانح سوختگی یزد

یزد - یزد چهارراه معلم - روبروی هتل بهاره
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۵۲۵۰۰۹۳ ۰۳۵ - ۳۷۲۴۷۰۷۴

سیدالشهداء (ع)

یزد - یزد خیابان امام خمینی رحمه الله علیه
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۶۲۱ ۰۰۱۰

شهدای محراب (سوانح سوختگی)

یزد - یزد خیابان شهید پاکنژاد- بیمارستان سوانح و سوختگی
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۵۲۵۰۰۹۳

شهدای کارگر

یزد - یزد بلوار آیت الله مدرس
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۱۸۲ ۲۰۰۰

مادر

یزد - یزد میدان مهدیه- ابتدای بلوار امام جعفر صادق
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۶۲۳۰۰۳۰

موقوفه گودرز

یزد - یزد خیابان سلمان فارسی- کوچه بیمارستان گودرز- بیمارستان موقوفه خیریه گودرز
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۶۲۶۱۰۸۱

خاتم الانبیاء (ص)

یزد - ابرکوه بلوار امام علی- بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۲۸۲۵۰۰۱

ضیائی

یزد - اردکان بلوار معلم- نبش میدان آزادی- بیمارستان ضیایی اردکان
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۷۲۲۲۱۱۴-۵

ولیعصر (عج)

یزد - بافق میدان ولیعصر - بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۲۴۲ ۴۰۴۰-۴

جامع روانپزشکی

یزد - تفت ابتدای بلوارشهیدبهشتی
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۲۶۳۲۰۰۳-۴

شهید بهشتی

یزد - تفت بیمارستان شهید بهشتی تفت
بيمارستان ۰۳۵ - ۳۲۶۳ ۳۰۰۰