علوی

آذربایجان شرقی - تبریز بلوار منجم
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۳ ۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۱

اعصاب و روان فجر

آذربایجان شرقی - تبریز جاده ائل گلی- جنب مرکز آموزشی درمانی شهدا
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰ ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰

قاضی طباطبایی

آذربایجان شرقی - تبریز .
بيمارستان ۰۴۱ - .

کودکان

آذربایجان شرقی - تبریز .
بيمارستان ۰۴۱ - .

عالی نسب

آذربایجان شرقی - تبریز شهرک ارم- بلوار کوثر- نرسیده به پارک ارم
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۲۳۰۵۹۱۵

نور نجات

آذربایجان شرقی - تبریز خیابان حافظ
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۳۳۵۸۴۲۶

نیکوکاری

آذربایجان شرقی - تبریز تبریز
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۶۵۶۰۳۲۷-۸

شهید مدنی

آذربایجان شرقی - آذرشهر خیابان امام خمینی-روبروی شهرک شهید مدنی - فاکس:۲۴۲۲۲۰۰۶
بيمارستان ۰۴۱ - ۲۴۲۲۸۸۸۸

اسکو

آذربایجان شرقی - اسکو خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۳۲۲۲۰۱۹

باقرالعلوم

آذربایجان شرقی - اهر آذربایجان شرقی - شهرستان اهر - سه راه مشگین شهر - بیمارستان باقرالعلوم اهر
بيمارستان ۰۴۱ - ۴۴۳۳۲۰۰۰ ۰۴۱ - ۴۴۳۳۲۰۰۲

امام خمینی (ره)

آذربایجان شرقی - بناب میدان معلم- بلوار رسالت - بیمارستان امام خمینی بناب
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۷۷۶۳۰۹۰

امام خمینی (ره)

آذربایجان شرقی - سراب خیابان شهید مطهری - بیمارستان امام خمینی (ره)
بيمارستان ۰۴۱ - ۴۳۲۲۲۲۲۲

شبستر

آذربایجان شرقی - شبستر خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه
بيمارستان ۰۴۱ - ۴۲۴۲۷۹۳۲

امام خمینی (ره)

آذربایجان شرقی - کلیبر خیابان شهید ایمانی- بیمارستان امام خمینی(ره) 
بيمارستان ۰۴۱ - ۴۴۴۴۳۲۷۰-۹

سینا

آذربایجان شرقی - مراغه خیابان ۱۷ شهریور
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۷۲۲۲۱۵۵

شهید بهشتی

آذربایجان شرقی - مراغه خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی- کدپستی: ۵۵۱۳۹۶۵۸۹۵
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۷۲۵۴۵۵۵

امام خمینی(ره)

آذربایجان شرقی - عجب‌شیر میدان بسیج -سایر تلفن ها ۰۴۱۳۷۶۲۴۲۰۲-۳۷۶۲۴۲۰۳- ۳۷۶۲۴۲۰۴
بيمارستان ۰۴۱ - ۳۷۶۲۴۲۰۱

رازی

آذربایجان شرقی - مرند خیابان امام- بیمارستان و زایشگاه رازی مرند
بيمارستان ۰۴۱ - ۴۲۲۲۲۴۵۵

خاتم الانبیاء(ص)

آذربایجان شرقی - میانه جاده جهندیز- سایر تلفن ها ۵۲۲۲۰۹۰۲-۵۲۲۲۰۹۰۳ -۵۲۲۲۰۹۰۴-۰۴۱۵۲۲۲۰۹۰۵- ۵۲۲۲۰۹۰۶ -۵۲۲۲۰۹۰۷-
بيمارستان ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱ ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۸

امام خمینی (ره)

آذربایجان شرقی - میانه خیابان امام خمینی- سایر تلفن ها ۵۲۲۳۴۷۲۳-۵۲۲۳۴۷۲۴
بيمارستان ۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۷۲۲