مشیر (دکتر پرهیزگار)

فارس - شیراز فلکه گاز- ابتدای خیابان ابریشمی
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۲۹۷۴۹۵

دکتر میر

فارس - شیراز خیابان قصردشت - خیابان عفیف آباد
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۶۲۸۲۸۲۶ ۰۷۱ - ۳۶۲۶ ۰۰۹۹

دکتر میرحسینی

فارس - شیراز بلوار هجرت - روبروی خیابان عبیرامیز
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۲۸۴۴۳۳-۴

امام خمینی (ره)

فارس - آباده ابتدای جاده صغاد- نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی آباده
بيمارستان ۰۷۱ - ۴۴۳۶۱۱۲۲

امام خمینی (ره)

فارس - استهبان بلوار امام رضا(ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۳۲۲۹۰۰۴-۷

ولیعصر (عج)

فارس - اقلید بلوار امام خمینی- بیمارستان ولیعصر
بيمارستان ۰۷۱ - ۴۴۵۲۹۳۴۱ ۰۷۱ - ۴۴۵۲ ۰۴۵۱

ولیعصر (عج)

فارس - بوانات سوریان- شهرک ولی عصر- بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) بوانات
بيمارستان ۰۷۱ - ۴۴۴۰۶۹۳۱-۳

شهید مطهری

فارس - جهرم بلوار استاد مطهری
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۴۳۳۱۲۰۱-۴

امام حسن مجتبی (ع)

فارس - داراب بلوار آیت اله خامنه ای
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۳۵۲۶۹۹۰

امام حسین (ع)

فارس - سپیدان بلوار امام حسین - بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان 
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۶۷۲۳۶۲۱

دکتر علی شریعتی

فارس - فسا میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۳۳۵۰۹۹۴-۶ ۰۷۱ - ۵۳۳۵ ۰۱۱۶

قائم (عج)

فارس - فیروزآباد انتهای بلوار شهید چگینی
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۸۷۲-۷۰۹۱-۶ ۰۷۱ - ۳۰۱۱-۳۸۷۲

ولیعصر (عج)

فارس - کازرون خیابان باهنر 
بيمارستان ۰۷۱ - ۴۲۲۱۴۴۷۰-۵ ۰۷۱ - ۴۲۲۲۷۰۸۰-۳

امام رضا (ع)

فارس - لارستان شهرجدید- ابتدای بزرگراه دکتر دادمان 
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۲۲۴۲۱۰۱-۸

خنج

فارس - خنج میدان امام خمینی- ابتدای بلوار سعدی
زايشگاه ۰۷۱ - ۵۲۳۴۲۹۳۱

نبی اکرم (ص)

فارس - خنج بلوار خاتم الانبیاء
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۲۶۲۰۰۵۱-۴

امیدوار

فارس - اوز بلوار بعثت-  کدپستی : ۷۴۳۳۱۹۵۱۸۵ 
بيمارستان ۰۷۱ -  ۵۲۵۱۲۵۳۵  ۰۷۱ - ۵۲۵۱۲۵۳۵-۶

حضرت علی اصغر (ع)

فارس - بیروم بخش بیرم -  میدان شهداء - خیابان عبدالکریم ملا
بيمارستان ۰۷۱ - ۴۲۲۳۱۷۰

امیرالمونین (ع)

فارس - گراش گراش- فلکه شهید بهشتی
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۲۴۴۰۰۰۱-۳

ولیعصر (عج)

فارس - لامِرد بلوار ولیعصر - بیمارستان ولیعصر
بيمارستان ۰۷۱ - ۵۲۷۲۲۲۰۱ ۰۷۱ - ۵۲۷۶ ۲۰۳۰