ضیائیان - اینفوسلامت

بیمارستان ضیائیان (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۵۰۲

بازدید

تهران - تهران

خیابان قزوین - دوراهی قپان- میدان ابوذر- بیست متری ابوذر

۰۲۱ - ۵۵۱۷۶۸۱۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
همودیالیز
سم زدایی فوق سریع
بلوک زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی