زینبیه  - اینفوسلامت

بیمارستان زینبیه (بوشهر - خورموج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۵۳۲۶۹۳۲

visibility ۳۱۸

بازدید

بوشهر - خورموج

انتهای بلوار بسیج- بیمارستان ۹۶تخت خوابی زینبیه خورموج

۰۷۷ - ۳۵۳۲۶۹۳۲

کودکان و اطفال
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
بستری
زنان و زایمان
داخلی