زینبیه - اینفوسلامت

بیمارستان زینبیه (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۷۴۲

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان زینبیه

  • فارس - شیراز

    میدان دفاع مقدس- مرکز آموزشی و درمانی حضرت زینب(س)  

    ۰۷۱ -  ۱۸- ۳۷۲۶۶۸۱۱ -۰۷۱ 

  • ۰۷۱ -  ۱۸- ۳۷۲۶۶۸۱۱ -۰۷۱ 
  • نقشه گوگل بیمارستان زینبیه

بخش های تخصصی بیمارستان زینبیه
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان زینبیه