زینبیه - اینفوسلامت

بیمارستان زینبیه (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ -  ۱۸- ۳۷۲۶۶۸۱۱ -۰۷۱ 

visibility ۵۵۰

بازدید

فارس - شیراز

میدان دفاع مقدس- مرکز آموزشی و درمانی حضرت زینب(س)  

۰۷۱ -  ۱۸- ۳۷۲۶۶۸۱۱ -۰۷۱ 

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی