سوانح سوختگی شهید زارع - اینفوسلامت

بیمارستان سوانح سوختگی شهید زارع (مازندران - ساری)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۳۳۲۸ ۳۸۸۶-۹

visibility ۳۷۶

بازدید

مازندران - ساری

کیلومتر۳ جاده ساری - نکا

۰۱۱ - ۳۳۲۸ ۳۸۸۶-۹

اورژانس
icu
روانپزشکی
سوختگی
اتاق عمل
ترمیمی
ترک اعتیاد