زکریا - اینفوسلامت

بیمارستان زکریا (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان

بازدید ۸۸۷

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان زکریا

  • آذربایجان شرقی - تبریز

    خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام

    ۰۴۱ - ۳۵۲۶۱۳۵۷ - ۵۲۶۱۳۵۶

  • ۰۴۱ - ۳۵۲۶۱۳۵۷
  • ۰۴۱ - ۵۲۶۱۳۵۶
  • نقشه گوگل بیمارستان زکریا

بیمارستان , مراکز درمانی , کلینیک , درمانگاه

بخش های تخصصی بیمارستان زکریا
زنان
بخش زنان
اورژانس
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
رادیولوژی
زنان و زایمان
سونوگرافی
آزمایشگاه
لیست پزشکان بیمارستان زکریا
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی