زکریا - اینفوسلامت

بیمارستان زکریا (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان

visibility ۴۶۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی , کلینیک , درمانگاه

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام

۰۴۱ - ۳۵۲۶۱۳۵۷ - ۵۲۶۱۳۵۶

زنان
بخش زنان
اورژانس
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
رادیولوژی
زنان و زایمان
سونوگرافی
آزمایشگاه
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی