شهید یحیی نژاد - اینفوسلامت

بیمارستان شهید یحیی نژاد (مازندران - بابل)

بيمارستان

visibility ۲۳۲

بازدید

مازندران - بابل

خیابان مدرس - خیابان شهید مصطفی  خمینی

۰۱۱ - ۳۲۲۲۳۵۹۴-۷

اورژانس
icu
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
روماتولوژی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
آی سی یو جنرال
بلوک زایمان
بخش ایزوله تنفسی
زنان و زایمان
داخلی