ولایت - اینفوسلامت

بیمارستان ولایت (قزوین - قزوین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۷۹۰۶۲۰-۳۰

visibility ۳۳۷

بازدید

قزوین - قزوین

مینودر- کوی الهیه- بلوار ۲۲ بهمن- میدان تعاون-مرکز آموزشی و درمانی ولایت

۰۲۸ - ۳۳۷۹۰۶۲۰-۳۰

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
هماتولوژی
چشم
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
پست پارتوم
شیمی درمانی
آی سی یو جنرال
بستری
داخلی
جراحی عروق