ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (همدان - رزن)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۶۲۲۲۲۱۱
  • ۰۸۱ - ۳۶۲۲۲۱۰۱

visibility ۲۶۴

بازدید

همدان - رزن

میدان شهرداری - بیمارستان ولی عصر

۰۸۱ - ۳۶۲۲۲۲۱۱ - ۳۶۲۲۲۱۰۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی