ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (کرمان - شهر بابک)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۴۱۱۲۰۵۰

visibility ۳۰۵

بازدید

کرمان - شهر بابک

بلوار جهاد-  بیمارستان ولیعصر (عج) - کدپستی ۷۷۵۱۶۵۱۱۵۹

۰۳۴ - ۳۴۱۱۲۰۵۰

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
همودیالیز
پیوند چشم
زنان و زایمان
داخلی