ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (گیلان - رودبار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۴۶۲۳۲۱۱-۳۴۶۲۳۳۱۱

visibility ۲۸۱

بازدید

گیلان - رودبار

ولی آباد - کد پستی ۴۴۶۱۹۱۳۱۹۱

۰۱۳ - ۳۴۶۲۳۲۱۱-۳۴۶۲۳۳۱۱

اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
زنان و زایمان
داخلی