ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (ایلام - دره‌شهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۳۲۲۴۸۶۲

visibility ۳۶۱

بازدید

ایلام - دره‌شهر

خیابان شهید جعفری - بیمارستان ولیعصر(عج)

۰۸۴ - ۳۳۲۲۴۸۶۲

کودکان و اطفال
اورژانس
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مراقبت های ویژه
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی