ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (خراسان جنوبی - بیرجند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۴۴۳۰۰۰-۹

visibility ۳۲۶

بازدید

خراسان جنوبی - بیرجند

خیابان غفاری- بیمارستان ولیعصر (عج)

۰۵۶ - ۳۲۴۴۳۰۰۰-۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
تالاسمی
آنژیوگرافی