ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (مرکزی - اراک)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۶ - ۳۲۲۲ ۲۰۰۳-۹

visibility ۲۵۳

بازدید

مرکزی - اراک

میدان ولیعصر

۰۸۶ - ۳۲۲۲ ۲۰۰۳-۹

اورژانس
icu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
سوختگی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
بخش ایزوله
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
پزشکی هسته ای
بستری
داخلی