ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛  شماره (7) الوند - اینفوسلامت

کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ شماره (۷) الوند (قزوین - البرز)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۸ - حضوری

visibility ۲۶۰

بازدید

قزوین - البرز

الوند- انتهای خیابان ده متری امام خمینی (ره)، جنب ساختمان همودیالیز

۰۲۸ - حضوری

زنان
کودکان و اطفال
قلب و عروق
جراحی عمومی
داخلی
مغز و اعصاب