ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ شماره (6) قدس - اینفوسلامت

کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ شماره (۶) قدس (قزوین - قزوین)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۳۵۹۵۵۱
  • ۰۲۸ - ۳۳۳۵۹۵۵۲

visibility ۲۴۲

بازدید

قزوین - قزوین

بلوار شهید بهشتی، جنب میدان قدس، بیمارستان قدس

۰۲۸ - ۳۳۳۵۹۵۵۱ - ۳۳۳۵۹۵۵۲

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
خون ( آنکولوژی ) اطفال
کلیه ( نفرولوژی ) اطفال
آسم و آلرژی اطفال
مغز و اعصاب کودکان
قلب اطفال
گوارش اطفال
غدد اطفال