توتونکاران - اینفوسلامت

بیمارستان توتونکاران (گیلان - رشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۳۶۸۰۱۰

visibility ۴۱۵

بازدید

گیلان - رشت

خیابان نامجو - بیمارستان توتونکاران

۰۱۳ - ۳۳۳۶۸۰۱۰

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان