توحید - اینفوسلامت

بیمارستان توحید (لرستان - خرم‌آباد )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۶ - ۳۳۴۰۲۶۱۲
  • ۰۶۶ - ۳۳۴۰۷۷۳۳

visibility ۲۶۴

بازدید

لرستان - خرم‌آباد

قاضی آباد - خیابان توحید- میدان دوم

۰۶۶ - ۳۳۴۰۲۶۱۲ - ۳۳۴۰۷۷۳۳

اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان