تهران پارس - اینفوسلامت

بیمارستان تهران پارس (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۷۴

بازدید

تهران - تهران

تهران پارس -نبش فلکه سوم 

۰۲۱ - ۷۷۸۸۴۶۹۰-۴

icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
روماتولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
nicu
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
نازایی و لقاح مصنوعی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
متخصص داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی