تهران - اینفوسلامت

بیمارستان تهران (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۹۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان کریم خان زند- خیابان حسینی  

۰۲۱ - ۸۸۸۲۱۰۲۱

بخش نوزادان
icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی