تامین اجتماعی - اینفوسلامت

بیمارستان تامین اجتماعی (البرز - فردیس)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۶۵۰۶۸۹۸-۳۶۵۳۴۳۳۱

visibility ۳۳۸

بازدید

البرز - فردیس

فلکه دوم- خیابان ۱۵ غربی

۰۲۶ - ۳۶۵۰۶۸۹۸-۳۶۵۳۴۳۳۱