تامین اجتماعی - اینفوسلامت

بیمارستان تامین اجتماعی (سیستان و بلوچستان - زاهدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۴۸۰۱۱۶-۷
  • ۰۵۴ - ۳۳۴۸۳۰۰۰

visibility ۱۱۲۷

بازدید

سایر موارد

تامین اجتماعی

سیستان و بلوچستان - زاهدان

انتهای بلوار بهداشت - میدان پرستار

۰۵۴ - ۳۳۴۸۰۱۱۶-۷ - ۳۳۴۸۳۰۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی