آیت الله طالقانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله طالقانی (خراسان رضوی - تربت جام)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۲۵۲ ۴۵۱۱

visibility ۳۰۴

بازدید

خراسان رضوی - تربت جام

بیمارستان طالقانی تربت جام

۰۵۱ - ۵۲۵۲ ۴۵۱۱

اورژانس
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
سوانح
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
مجذومین