آیت الله طالقانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله طالقانی (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۴۴۲۴۴۲۱-۵
  • ۰۴۱ - ۳۴۴۲۴۸۸۲

visibility ۳۷۵

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

میدان راه آهن- مرکزآموزشی درمانی طالقانی تبریز

۰۴۱ - ۳۴۴۲۴۴۲۱-۵

بخش نوزادان
اورژانس
زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ طب مادر و جنین ( پریناتولوژی )