آیت الله طالقانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله طالقانی (خراسان رضوی - درگز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۲۲۹۸۰۱-۴

visibility ۳۱۰

بازدید

خراسان رضوی - درگز

 بلوار صیاد شیرازی

۰۵۱ - ۵۲۲۹۸۰۱-۴