آیت الله طالقانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله طالقانی (خوزستان - آبادان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۳۳۶۴۹۳۲

visibility ۲۷۷

بازدید

خوزستان - آبادان

روبه رو دانشگاه آزاد - ایستگاه ۱۲ - بیمارستان آیت الله طالقانی

۰۶۱ - ۵۳۳۶۴۹۳۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
شیمی درمانی
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
عفونت های تنفسی
زنان و زایمان
داخلی
نوار قلب