تخت جمشید  - اینفوسلامت

بیمارستان تخت جمشید (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۲۱۱۹۰۰۰

visibility ۴۳۱

بازدید

سایر موارد

پروژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید در سال 1383 و با ظرفیت 150 تخت (ویژه و بستری) در زیر بنایی معادل 12000 متر مربع در دو بلوک مرتبط به هم آغاز گردید. در سال 1393 مراحل نهایی پروژه به پایان رسیده وبیمارستان مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این بیمارستان سعی گردیده ضمن بهره گیری از نیروی انسانی ورزیده و تجهیزات پزشکی نوین، در جهت ارائه خدمات مناسب از سیستم هایی نظیر حمل پنوماتیک (PTS)، مدیریت هوشمند ساختمان BMS))، و نظام مدیریت جامع اطلاعات بیمارستان (HIMS) استفاده گردد.

البرز - کرج

عظیمیه- میدان مهران

۰۲۶ - ۳۲۱۱۹۰۰۰

کودکان و اطفال
قلب و عروق
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
بلوک زایمان
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی
جراحی مردان
جراح مغز و اعصاب