دکتر طاهری - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر طاهری (گیلان - طوالش)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۴۲۳ ۳۱۲۲

visibility ۲۴۵

بازدید

گیلان - طوالش

بلوار ولیعصر

۰۱۳ - ۴۴۲۳ ۳۱۲۲

کودکان و اطفال
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات