بیمارستان تبریز - اینفوسلامت

بیمارستان تبریز ()

نامشخص
  • تماس

  • - ۹-۳۳۸۰۴۴۸۶ 

visibility ۱۱۹

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک , درمانگاه

خیابان امام- ورودی زعفرانیه

- ۹-۳۳۸۰۴۴۸۶