شهید طباطبایی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید طباطبایی (خوزستان - باغملک)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۴۳۷۲۲۴۹۸

visibility ۳۰۲

بازدید

خوزستان - باغملک

قلعه خمیسی

۰۶۱ - ۴۳۷۲۲۴۹۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی